Угода користувача

Клієнт - особа, яка за допомогою діяльності CPA-мережі, яка притягується методами просування, на придбання / відчуження офера на товари та / або послуги, що пропонуються Рекламодавцем, що мають намір замовити або придбати або замовляє, що купує або використовує товари виключно для особових , сімейних, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Рекламодавець - особа, яка бажає розмістити Шофер у CPA-мережі, з метою відчуження певного товару та/або послуги.

CPA-мережу (скорочення від Cost Per Action, тобто оплата за дію) - електронна середовище ділової активності, в процесі якої між Рекламодавцем та СРА-мережею складаються договірні взаємодії, в силу яких, Рекламодавець пропонує офери на товар та/або послугу, а СРА -мережу, у свою чергу, приваблює клієнтів, зацікавлених у придбанні офера, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності є придбання товару та/або послуги Клієнтом, за допомогою CPA-мережі.

Сторони – Клієнт, Рекламодавець, CPA-мережу.

Сайт - інтернет ресурс інтернет-магазину, який перебуває під організаційним управлінням і належить Реклама, на умовах права приватної власності.

Публічна оферта - адресована адміністрацією невизначеному колу осіб або декільком конкретним особам пропозиція, яка виразно, конкретно і висловлює намір особи, яка зробила пропозицію, вважати собі що заклали дану угоду користувача з адресатом, яким буде прийнято пропозицію.

Акцепт - повне прийняття однієї із Сторін умов публічної оферти СРА-мережі на укладання даного користувальницької угоди. Акцептування публічної оферти відбувається на момент початку користування Сайтом (у тому числі в ознайомлювальних цілях) та його сервісами (послугами).

1. Загальні положення
1.1. Справжнє Угода (далі за текстом - «Угода» ) визначає загальні правила відвідування, використання сервісів та норм загального поведінки на Сайті Клієнтом та регулює цивільно-правові відносини, що складаються між Клієнтом та Рекламодавцем, а також Клієнтом, Рекламодавцем та СРА-мережею у процесі їх взаємодії.

1.2. Ця Угода може бути змінена за рішенням CPA-мережі та/або Рекламодавця, в односторонньому порядку. CPA-сеть і/або Рекламодавець не несе зобов'язання особистого повідомлення Клієнта про такі зміни. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту придбання товару / послуги Рекламодавця Клієнтом.

1.3. Умови Угоди поширюються на всіх Клієнтів сайту, без винятків.
1.4. Клієнт, починаючи користуватися Сайтом, підтверджує факт того, що ознайомився з положеннями цієї Угоди при здоровому глузді та при ясній пам'яті, розуміє їх у повній мірі та приймає умови користування Сайтом у повній мірі. При незгоді з положеннями цього Угоди (частково або в цілому), особа, яка виявила таку волю, не має права користуватися інформаційним полем Сайту.

2. Регуляція взаємодії сторін

2.1. Реалізація наданих Сайтом послуг та (або) можливостей не надає Клієнту будь-яких виняткових прав та привілеїв.

2.2. Сторони цього Угоди досягли згоди про те, що СРА-мережу може розміщувати на Сайті рекламні блоки, банери, оголошення в будь-яких його областях, у тому числі там, де розміщується інформація, опублікована Клієнтом, без додаткової згоди Клієнта.

2.3. Інформація, яка розміщується на Сайті СРА-мережею, є результатом інтелектуальної діяльності СРА-мережі та всі майнові та особисті немайнові права на таку інформацію, що належать СРА-мережі, доти, доки не буде встановлено інше. При цьому у Клієнта не виникає жодних виняткових прав на результат інтелектуальної діяльності СРА-мережі, вираженої у графічній, текстовій, аудіо-відео формі, що розміщується СРА-мережею на Сайті.

2.4. СРА-сеть не несе зобов'язань щодо захисту порушених прав Клієнта, у контексті врегулювання виниклих на цьому ґрунті суперечок, у тому числі, в судовому порядку.

2.5. СРА-сеть не є власником/виробником товарів та/або послуг, що розміщуються на Сайті і не несе відповідальності за порушення прав Клієнта. Метою СРА-мережі за цією Угодою є залучення потенційних клієнтів, зацікавлених у придбанні товарів та/або послуг, дозволеними Рекламодавцем методами. Кінцевим результатом такої активності є придбання товару та/або послуги Клієнтом, за допомогою CPA-мережі.

2.6. Порушення Клієнтом або Рекламодавцем авторських прав, що належать СРА-мережі та (або) іншим особам, тягне для нарушника відповідальність, передбачену положеннями чинного законодавства України.

2.7. У разі виявлення порушення авторських прав Клієнтом, шляхом незаконного розміщення котрі належить до Клієнта матеріалів, СРА-мережу вилучає з вільного доступу такі матеріали, на першу вимогу законного правовласника.

2.8. Клієнту забороняється розміщувати на Сайті інформацію, яка прямо, або опосредковано містить у собі загальноприйняті ознаки порнографії, що ображає, принижує, наносить шкоду чиємусь гідності, що містить заклики до насильства, безчинства та інших дій, що тягне порушення норм чинного законодавства, певної територіальної юрисдикції, що містить шкідливе програмне забезпечення і (або) іншу інформацію, яка може принести шкоду третім особам.

2.9. У разі порушення умов п. 2.8. цієї Угоди і невиконання вимог СРА-мережі, в тому числі по вилученню такої інформацію з публічного доступу, Клієнти Сайту несуть відповідальність, передбачену положеннями цієї Угоди і (або) чинного законодавства України. СРА-мережу в такому випадку, має право забрати згадану в п. 2.8. інформацію самостійно.

2.10. СРА-мережа не несе відповідальності за результати відвідування Клієнтом сторонніх (зовнішніх) ресурсів, посилання на які можуть бути розміщені на Сайті. Під результатами розуміється будь-який результат незалежно від його характеру, а також той, від настання якого Клієнт поніс будь-які матеріальні збитки, моральну шкоду та інші негативні прояви.

2.11. Порядок ведення торгівлі дистанційним шляхом, права і обов'язки Сторін угоди, а також третіх осіб, особливі вимоги до процесів взаємодії Сторін та оформлення рекламних майданчиків, регулюються в нормативному порядку - Федеральним Законом «Про рекламу», Правилами ведення торгівлі дистанційним шляхом, затвердженими Постановою Уряду України №612 від 27.09.2007, а також іншими нормативними актами та цією Угодою.

3. Права і обов'язки РЕКЛАМОДАВЦЯ

3.1. Рекламодавець зобов'язаний запропонувати Клієнту послуги з доставки товарів шляхом їх пересилання поштовими відправленнями або перевезення із зазначенням використовуваного способу доставки і виду транспорту.

3.2. Рекламодавець зобов'язаний повідомити Клієнта про необхідність використання кваліфікованих фахівців по підключенню, налагодження та пуску в експлуатацію технічно складних товарів, які за технічними вимогами не можуть бути пущені в експлуатацію без участі відповідних фахівців.

3.3. Рекламодавець не повинен чинити без згоди Клієнта виконувати додаткові роботи (надавати послуги) за плату.

3.4. Рекламодавець зобов'язаний до укладення договору роздрібної купівлі-продажу (далі - «Договір») надати Клієнту інформацію про основні споживчі властивості товару та адресу (місце знаходження) Рекламодавця, про місце виготовлення товару, повному фірмовому найменуванні (найменування) Рекламодавця, про ціну і про умови придбання товару, про його доставку, терміні служби, термін придатності і гарантійний термін, про порядок оплати товару, а також про термін, протягом якого діє пропозиція про укладення Договору.

3.5. Рекламодавець у момент доставки товару зобов'язаний довести до відома Клієнта у письмовій формі наступну інформацію:

3.5.1. найменування технічного регламенту або інше позначення, встановлене законодавством України про технічне регулювання та свідчення про обов'язкове підтвердження відповідності товару;

3.5.2. відомості про основні споживчі властивості товару (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування - відомості про склад (у тому числі найменування використаних у процесі виготовлення продуктів харчування харчових добавок, біологічно активних добавок, інформація про наявність у продуктах харчування компонентів, отриманих із застосуванням генно-інженерно-модифікованих організмів), харчової цінності, призначення, про умови застосування та зберігання продуктів харчування, про способи виготовлення готових страв, вазі (обсязі), дату та місце виготовлення та упаковки (розфасовки) продуктів харчування, а також відомості про протипоказання для їх застосування при окремих захворюваннях;

3.5.3. ціна в гривнях та умови придбання товару (виконання робіт, надання послуг);

3.5.4. відомості про гарантійний термін, якщо його встановлено;

3.5.5. правила та умови ефективного та безпечного використання товарів;

3.5.6. відомості про термін служби або термін придатності товарів, а також відомості про необхідні дії Клієнта після закінчення зазначених термінів та можливі наслідки при невиконанні таких дій, якщо товари після закінчення зазначених термінів становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна Клієнта або стають непридатними для використання за призначенням ;

3.5.7. місце знаходження (адреса), фірмове найменування (найменування) виробника (Рекламодавця), місце знаходження (адреса) організації (організацій), уповноваженої виробником (Рекламодавцем) на прийняття претензій від Клієнта та виробляє ремонт та технічне обслуговування товару, для імпортного товару - найменування країни походження товару;

(Див. текст у попередній редакції)

3.5.8. відомості про обов'язкове підтвердження відповідності товарів (послуг) обов'язковим вимогам, що забезпечують їхню безпеку для життя, здоров'я Клієнта, навколишнього середовища та запобігання заподіянню шкоди майну Клієнта відповідно до законодавства України;

3.5.9. відомості про правила продажу товарів (виконання робіт, надання послуг);

3.5.10. відомості про конкретну особу, яка виконуватиме роботу (надаватиме послугу), та інформація про неї, якщо це має значення виходячи з характеру роботи (послуги);

3.5.11 інформація про енергетичну ефективність товарів, щодо яких вимога про наявність такої інформації визначена відповідно до законодавства України про енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності.

3.6. Рекламодавець зобов'язаний надати інформацію Клієнту, якщо товар, що купується Клієнтом, був у використанні або в ньому усувався недолік (недоліки).

3.7. Рекламодавець зобов'язаний проінформувати Клієнта про товар, включаючи умови його експлуатації та правила зберігання, доводиться до Клієнта шляхом розміщення на товарі, на електронних носіях, що додаються до товару, у самому товарі (на електронній платі всередині товару в розділі меню), на тарі, упаковці, ярлику, етикетці, у технічній документації чи іншим способом, встановленим законодавством України.

3.8. Рекламодавець зобов'язаний інформувати Клієнта про термін, протягом якого діє пропозиція щодо продажу товару/послуги на Сайті.

3.9. Рекламодавець має право як прийняти, так і відхилити пропозицію Клієнта про пересилання товарів поштовим відправленням на адресу "До запитання".

3.10. Рекламодавець зобов'язаний забезпечувати конфіденційність персональних даних про Клієнта відповідно до законодавства України у сфері персональних даних.

3.11. Рекламодавець надає Клієнту каталоги, буклети, проспекти, фотографії чи інші інформаційні матеріали, що містять повну, достовірну та доступну інформацію, що характеризує пропонований товар.

3.12. У разі відмови Клієнта від товару Рекламодавець зобов'язаний повернути йому суму, сплачену Клієнтом відповідно до Договору, за винятком витрат Рекламодавця на доставку від Клієнта повернутих товарів, не пізніше ніж через 10 днів з дати пред'явлення Клієнтом відповідної вимоги.

3.13. У випадку, якщо Договір укладено з умовою про доставку товару Клієнту, Рекламодавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити товар у місце, вказане Клієнтом, а якщо місце доставки товару Клієнтом не вказано, то місце його проживання.

3.14. Рекламодавець зобов'язаний передати товар Клієнту у порядку та строки, що встановлені у Договорі.

3.15. Рекламодавець зобов'язаний передати Клієнту товар, якість якого відповідає Договору та інформації, поданій Клієнту під час укладання Договору, а також інформації, доведеної до його відома під час передачі товару (у технічній документації, що додається до товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншими способами)

3.16. Якщо Рекламодавець під час укладання Договору був повідомлений Клієнтом про конкретні цілі придбання товару, Рекламодавець зобов'язаний передати Клієнту товар, придатний для використання відповідно до цих цілей.

3.17. Витрати на повернення суми, сплаченої Клієнтом відповідно до Договору, несе Рекламодавець.

3.18. Оплата товару Клієнтом шляхом переказу коштів на рахунок третьої особи, зазначеної Рекламодавцем, не звільняє Рекламодавця від обов'язку здійснити повернення сплаченої Клієнтом суми при поверненні Клієнтом товару як належної, так і неналежної якості.

4. Права та обов'язки Клієнта

4.1. Клієнт має право відмовитися від товару у будь-який час до його передачі, а після передачі товару – протягом 7 днів.

4.2. Клієнт має право відмовитися від товару протягом 3 місяців з моменту передачі товару, якщо інформація про порядок та строки повернення товару належної якості не була надана в письмовій формі в момент доставки товару.

4.3. Повернення товару належної якості можливе у разі, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт та умови купівлі зазначеного товару. Відсутність у Клієнта зазначеного документа не позбавляє можливості посилатися на інші докази придбання товару у даного Рекламодавця.

4.4. Клієнт не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Клієнтом, що його набуває.

4.5. Клієнт зобов'язаний повторно оплатити вартість послуг з доставки товару, у разі якщо доставку товару здійснено у встановлені Договором терміни, але товар не був переданий Клієнту з його вини, наступна доставка провадиться у нові терміни, погоджені з Рекламодавцем

4.6. У разі якщо Клієнту передається товар з порушенням умов Договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару, Клієнт може не пізніше 20 днів після отримання товару сповістити Рекламодавця про ці порушення.

4.7. Якщо виявлено недоліки товару, щодо якого гарантійні строки або терміни придатності не встановлені, Клієнт має право пред'явити вимоги щодо недоліків товару в розумний термін, але в межах 2 років з дня передачі його Клієнту, якщо більш тривалі строки не встановлені нормативними актами або Договором.

4.8. Клієнт має право пред'явити вимоги до Рекламодавця щодо недоліків товару, якщо вони виявлені протягом гарантійного строку або терміну придатності.

4.9. Клієнт, якому продано товар неналежної якості, якщо це не було обумовлено Рекламодавцем, має право на свій вибір вимагати:

а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення Клієнтом або третьою особою;

б) пропорційного зменшення покупної ціни;

в) заміни на товар аналогічної марки (моделі, артикула) або на такий самий товар іншої марки (моделі, артикула) з відповідним перерахунком покупної ціни. При цьому щодо технічно складних та дорогих товарів ці вимоги Клієнта підлягають задоволенню у разі виявлення суттєвих недоліків.

4.10. Клієнт замість пред'явлення вимог, зазначених у пункті 4.9 цієї Угоди, має право відмовитися від виконання Договору та вимагати повернення сплаченої за придбаний товар суми. На вимогу Рекламодавця та за його рахунок Клієнт повинен повернути товар із вадами.

4.11. Клієнт має право вимагати повного відшкодування збитків, завданих йому внаслідок продажу товару неналежної якості. Збитки відшкодовуються у строки, встановлені Законом України „Про захист прав споживачів” для задоволення відповідних вимог Клієнта.

4.12. Клієнт має право відмовитися від виконання Договору та вимагати відшкодування заподіяних збитків, при відмові Рекламодавця передати товар.

4.13. При поверненні товару неналежної якості відсутність у Клієнта документа, що підтверджує факт та умови купівлі товару, не позбавляє його можливості посилатися на інші докази придбання товару у Рекламодавця.

4.14. Відмова або ухилення Рекламодавця від складання накладної або акта не позбавляють Клієнта права вимагати повернення товару та (або) повернення суми, сплаченої Клієнтом відповідно до Договору.

4.15. Клієнт має право відмовитися від оплати додаткових робіт (послуг), які не обумовлені Договором, а якщо вони оплачені, Клієнт має право вимагати від Рекламодавця повернення сплаченої понад зазначену суму.

4.16. За аналогією до інструкцій, викладених у п. 4.16. цієї Угоди, Клієнт зобов'язується діяти у разі використання результатів інтелектуальної власності, що належать третім особам. Спосіб та порядок здійснення уточнюється у процесі переговорів із правовласником матеріалів.

5. Відповідальність сторін
5.1. СРА-мережа не несе відповідальності за дії Клієнта, які спричинили порушення прав третіх осіб, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

5.2. СРА-мережа не несе відповідальності за зміст інформації, розміщеної Рекламодавцем та/або Клієнтом.

5.3. СРА-мережа не несе відповідальності за зміст відгуків Клієнтів Сайту. Відгуки Клієнтів Сайту є суб'єктивними думками їх авторів, які жодним чином не претендують на об'єктивність. Вони можуть не співпадати з громадською думкою та не відповідати дійсності.

5.4. Рішення про видачу/не видачу персональних даних приймається СРА-мережею лише на підставі запиту, надісланого особою СРА-мережі, у встановленому нормами чинного законодавства порядку.

5.5. СРА-мережа вправі не реагувати на запити, звернення та листи, що не містять реквізитів звертається (ПІБ, контактні дані).

5.6. СРА-мережа не несе відповідальності за реєстраційні дані, зазначені Клієнтом при взаємодії з інформаційним полем Сайту.

5.7. СРА-мережа має право, без пояснення причин обмежити, блокувати доступ Клієнта (в т.ч. незареєстрованого) на Сайт, з частковим або повним видаленням інформації, розміщеної Клієнтом на Сайті. СРА-мережа зобов'язується розглянути претензію, оформлену в порядку, передбаченому розділом 5 угоди, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати її отримання.

6. Порядок урегулювання спорів
6.1. У разі виявлення на Сайті розміщеної інформації, що містить результати інтелектуальної власності, що належать третім особам, правовласник зобов'язаний:

6.1.1. Скласти претензію із зазначенням фактичних та нормативних підстав, які дають можливість СРА-мережі вилучити інформацію з публічного доступу.

6.1.2. Прикріпити до претензії докази оригінальності результату інтелектуальної власності (оригінальний екземпляр, інші документи, що підтверджують правоволодіння об'єктом авторського права).

6.1.3. Надіслати пакет документів, згаданих у положеннях п.п. 6.1.1., 6.1.2. цієї Угоди, на електронну поштову скриньку СРА-мережі.

7. Інші умови
7.1. Усі можливі ситуації, суперечки, що випливають із взаємовідносин Клієнта та Рекламодавця, а також Клієнта, Рекламодавця та СРА-мережі, не врегульовані цією Угодою, вирішуються у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

7.2. Сторони за цим Угодою усвідомлюють обсяг прав і обов'язків, породжених взаємовідносинами осіб, згаданих цим Угодою, і в повній мірі віддають звіт своїм діям, розуміючи юридичну природу наслідків таких дій, у повній мірі.

7.3. Бездіяльність з боку СРА-мережі у разі порушення будь-ким із Клієнтів положень Угоди, не лишає СРА-мережі права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів та захист охоронюваних законом прав.